POZWÓL CZĘŚCIOWO BYĆ TWOIM KOMPLETNYM DOSTAWCA PRZEMYSŁOWY

about

O Nas

PartsDady jest niezaleŋnđ firmđ specjalizujđcđ się w dystrybucji częœci elektronicznych, elektrycznych i elektromechanicznych.

Z ponad 5 letnim doœwiadczeniem w sektorze detalicznym, o wszechstronej znajomoœci rynku dostaw komponentów elektronicznych, PartsDaddy jest ustawiony dziœ jako gģówny poœrednik między sprzedajđcym i kupujđcym.

With this knowledge of the market, Parts Daddy has developed over time a network of effective and reliable suppliers internationally (Europe, America and Asia). With our expertise and our network we can provide you with a more expanded offer of products and services.

PartsDaddy obejmuje ponad 450 markowych producentów na caģym œwiecie, wspierajđc standardy ISO.

Zespóģ doœwiadczonych specjalistów pomoŋe w zarzđdzaniu ģaņcuchem dostaw i przygotuje rozwiđzania techniczne dostosowane do twoich potrzeb, bez względu na wielkoœæ firmy i rodzaj dziaģalnoœci (publiczne lub prywatne): wojskowa , kolejowa, lotnicza, medyczna, motoryzacyjna, telekomunikacja, IT, etc.

Dystrybutor Marek

Całościowy Produkt

Najlepiej sprzedająca się marka

PartsDaddy Industries

Gģówne Branŋe które obsģugujemy

Obrona Militarna
Lotnictwo
Usģugi Elektryczne
Usģugi Informatyczne
Medycyna
Mechaniczna

PartsDaddy Support

Nasze Wsparcie Obejmuje

Airbus
Atr
Boeing
Bombardier
Embraer
And many other top brands...

PartsDaddy Source

Zapewniamy

Komponenty i materiaģy wojskowe
Mechaniczne i elektromechaniczne częœci
Częœci elektryczne i elektroniczne które trudno znaleŸæ
100% kontrola wszystkich zamówieņ
Dajemy gwarancję na wszystkie częœci
Wszystkie nasze produkty posiadajđ certyfikat

contact

Siedziba Zarządu

478 Hardwood Place, Boca Raton
FL, 33431 United States

+1-973-250-4207