PartsDaddy, Industrial Parts Supplier

NiechPartsDaddy Będzie Twoim Gģównym Dostawcđ W Branŋy Przemysģowej


Gģówne Branŋe które obsģugujemy

PartsDaddy Industries

 • Obrona Militarna
 • Lotnictwo
 • Usģugi Elektryczne
 • Usģugi Informatyczne
 • Medycyna
 • Mechaniczna

​​Our Support Covers

PartsDaddy Support

 • Airbus
 • Atr
 • Boeing
 • Bombardier
 • Embraer
 • Etc...

Zapewniamy

PartsDaddy Source

 • Komponenty i materiaģy wojskowe
 • Mechaniczne i elektromechaniczne częœci
 • Częœci elektryczne i elektroniczne które trudno znaleŸæ
 • 100% kontrola wszystkich zamówieņ
 • Dajemy gwarancję na wszystkie częœci
 • Wszystkie nasze produkty posiadajđ certyfikat


Nasi Klienci
 • we carry logos